Thang may

Trang chủ Tư vấn kỹ thuật Hỏi đáp thắc mắc Ký hiệu nút bấm trong thang máy

Ký hiệu nút bấm trong thang máy

Nút bấm trong thang máy

Trên thế giới, thường nút gọi trong thang máy được đánh số tương ứng với tên tầng cho các tầng phía trên tầng ground. Ở nhiều quốc gia, có luật buộc thang máy phải có chữ số Braile để phục vụ cho người khiếm thị.

Ký hiệu trên nút ấn gọi tầng thang máy kiểu châu Âu

Ở các guốc gia theo qui ước kiểu châu Âu, tầng “ground” được ký hiệu là “0” hoặc ký tự đầu tiên của từ địa phương tương đương “ground floor” (G, E, . . . ). Các tầng tiếp theo ký hiêu 1, 2, ….Tuy nhiên cũng có thang máy hiển thị số “0” khi ở tầng ground cho dù nút gọi tầng được mang ký hiệu chữ (G, E, …). Nếu có tầng hầm thì sử dụng số ăm. Như vậy, dãy ký hiệu thường là  -2, -1, 0, 1, 2, …

Ký hiệu trên nút ấn gọi tầng thang máy kiểu Bắc Mỹ

Ở các guốc gia theo qui ước kiểu Bắc Mỹ, nơi mà tầng 1 được xem là tầng ground. Nút button tương ứng được ký hiệu là “1” hoặc một chữ cái, button tiếp theo mang số 2… Trong tòa nhà có cả “tầng thứ nhất” và “tầng trệt”, người ta ký hiệu “1” và ‘G” hoặc “M” (Main Floor) và “LM” (Lower Main Floor.). Ký tự “M” cũng được dùng để ký hiệu cho tầng lửng (Mezzanine) khi tầng này không được phân chia và đánh số như một tầng đầy đủ.

alt

Bảng điều khiển thang máy Dove, Mỹ

Ở KV Bắc Mỹ, thang máy thường không có chữ số 13. Dấu là để chỉ tầng chính

Các tầng phía dưới mặt đất

Các kiểu ký hiệu cho các tầng hầm cũng khá đa dạng, ngay cả trong cùng một quốc gia. Ở các nước nói tiếng Anh, tầng đầu tiên dưới tầng ground được ký hiệu là “B” (Basement), LL (Lower Level) hay (Lower Lobby), “C” (Cellar – Hầm), “D” (Dungeon ), “U” (Underground), Các cửa hàng bách hóa ở Anh thường sử dụng ký hiệu “LG” (Lower Ground) hơn thuật ngữ “basement – tầng hầm”, không phù hợp với hình ảnh của họ.

Nếu có hơn một tầng hầm, thì tầng hầm tiếp theo có thể được ký hiệu là SB (Sub-Basement), hoặc B1, B2,…

alt Những kiểu ký hiệu khác

Button thang máy cũng được đánh ký hiệu theo chức năng. “L” (Lobby), có nơi  dùng chữ “P” cho Pool hoặc Parking (và P1, P2.. cho nhiều tầng đỗ xe. “R” cho Restaurant hoặc Roof. “PH” cho Penthouse.

Một khách sạn ở Toronto đánh ký hiệu 6 tầng đầu tiên là  A, M, MM, C, H, và 1 ("Arcade", "Main", "Main Mezzanine", "Convention" (“Hội nghị"), and "tầng đầu tiên"). Bảo tàng Nghệ Thuật Bắc Carolina  có sảnh vào ở tầng thứ ba, các ký hiệu tầng C, B, A (tầng chính), và  O ("Office"). Trung Tâm Mua Sắm Festival Walk ở Hồng Kong có ký hiệu LG2 and LG1 ("Lower Ground 2" and "1"), G ("Ground"), và UG ("Upper Ground").

Rumani thì dùng ký hiệu bằng chữ số La Mã.